2019-11-05 00:00
Bewi Insulation
Vi lanserar två nya premium produkter, ett alternativ till våra kunder som likt oss strävar efter en allt mer grönare linje, RS803100 och RS1003100, båda skivor, 2400x1200x100 mm i hållfastheter S80 samt S100. Båda produkterna är helt koldioxidneutrala och innehåller en stor del återvunnet material men har samma goda egenskaper vad gäller både tryckhållfasthet, böj och lambdavärde. Enda märkbara skillnaden är att båda produkterna har en något förhöjd densitet mot våra standard produkter vilket bidrar till en högre vikt, detta då det återvunna materialet kan variera i densitet. RS80 är uppbyggd på hela 50% återvunnet material vilket minskar koldioxidpåverkan med hela 33%, resterande 67% kommer vi klimatkompensera genom ett nära samarbete med organisationen Vi-skogen.